چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۱۹

حاتم کارت انصار؛ یک طرح دائمی در راستای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی

1. حاتم‌کارت‌ انصار، یک طرح دائمی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ...

28 ژانويه 2018 ... حاتم‌کارت‌ انصار، یک طرح دائمی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است ... بانک انصار نرخ ۱۵ درصد را به تسهیلات حاتم کارت انصار با بازه زمانی ...

2. یک طرح دائمی در راستای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی است - بانک انصار

28 ژانويه 2018 ... دکترابراهیمی حاتم‌کارت‌انصار را یک طرح دائمی در راستای تحقق اهداف ... بانک انصار نرخ 15درصد را به تسهیلات حاتم کارت انصار با بازه زمانی 36 ماهه ...

3. حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی با طرح حاتم بانک انصار - مرور نیوز

22 سپتامبر 2017 ... وی در ادامه افزود: این درحالی است که این بانک در راستای اجرای طرح حاتم، سود و ... حاتم کارت طرحی در راستای حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی ... یک محصول و طرح پیوسته، از مهرماه وارد چرخه اقتصادی خانواده‌ها می‌کند. ... کالاهای مشابه خارجی تدوین شده و طرحی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ... اهداف شرکت های دانش بنیان ...

4. تعهد بانک انصار به‌پیروی از تفکرات امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب ...

19 فوریه 2018 ... همزمان با سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدیرعامل بانک ... عالی راهبری اقتصادمقاومتی» در راستای تحقق آن گام‌هایی در حد ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود بردارد. ... صادره، مبلغ یک هزار و ۴۶۰ میلیاردتومان در راستای اهداف اقتصادمقاومتی ... بسته‌های ارزش خاص و فرهنگ‌سازی بانکداری دیجیتال، صدور کارت حاتم، عقد ...

5. بانک انصار - مشرق نیوز

بانک انصار در سال گذشته نیز با معرفی ۲ محصول طرح حاتم و نرم افزار پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی از طریق ... حاتم‌کارت‌انصار، یک طرح دائمی در راستای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی ... حاتم کارت طرحی در راستای حمایت از تولید ومصرف کالای ایرانی.

6. آغاز اجرای مرحله دوم طرح حاتم بانک انصار - پارسینه

19 دسامبر 2017 ... بانک‌انصار در راستای ‌فرمایش مقام‌معظم‌رهبری مدظله‌العالی درحمایت ازتولیدملی و سرمایه‌های ایرانی و تحقق اهداف اقتصادمقاومتی، به زوج‌های جوان و عموم مردم ...

7. پیام مدیر عامل - تحلیل صنعت بانکداری مقدم

ارزشــی و متعهــد در راســتای تحقــق اهــداف اقتصــاد ... از سـند فـاز دوم طـرح تحـول بـا رویکـرد اقتصـاد مقاومتی، ..... کلــی اقتصــاد مقاومتــی، در اســفند مــاه ســال۱۳۹2، ضمــن ایجــاد دبیرخانــه دایمــی .... بانـک انصـار یـک مجموعـه برآمـده از متـن انقـاب اسـامی و پایبنـد بـه مبانـی و اصـول دیـن ...... نمایه شماره )26(- گزارش عملکرد طرح حاتم کارت.