یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۰:۰۳

حاج محمد قبادی به یاران شهیدش پیوست