سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۳

حادثه رانندگی در محوره اراک توره 2 کشته به جا گذاشت