دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۸

حادثه رانندگی ساوه یک کشته و چهار مصدوم داشت