سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۴۶

حدود 13 هزار زاهدانی فیلم های فجر را تماشا کردند