پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۷

حدود 13 هزار زاهدانی فیلم های فجر را تماشا کردند