یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۶

حذف سرویس های چندرسانه ای به درخواست مشتریان مخابرات