دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۴۳

حذف سرویس های چندرسانه ای به درخواست مشتریان مخابرات