یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۰۰

حرکت انگشت رابی ویلیامز در افتتاحیه جام جهانی و عذرخواهی فاکس