چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۱

حریق بیمارستان زهرای مرضیه اطفاء شد