سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۰

حریق در کارخانه باطری سازی چایپاره