چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۸

حسادت یا رقابت؟ ؛ بیرانوند خطاب به خلیل زاده پس از تمدید : برو حالشو ببر!!