پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۰

حسادت یا رقابت؟ ؛ بیرانوند خطاب به خلیل زاده پس از تمدید : برو حالشو ببر!!