جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۹

حسینی قمی در مراسم ترحیم آیت الله شاه آبادی: خیرخواهی و اصلاح دیگران از ...