جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۰

حسینی قمی در مراسم ترحیم آیت الله شاه آبادی: خیرخواهی و اصلاح دیگران از ...