چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۵۰

حضور آمریکا در منطقه برای مقابله با انقلاب اسلامی است