پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۵

حضور آمریکا در منطقه برای مقابله با انقلاب اسلامی است