چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۲۹

حضور دانشجویان با آمادگی و مثبت اندیشی در امتحانات