شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۲۷

حضور ورزشکاران یزدی در اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی