پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۶

حضور ورزشکاران یزدی در اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی