سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۵۸

حضور 17 ناشر عرب و 30 ناشر خوزستانی در نمایشگاه کتاب خوزستان اختصاص 650 ...