جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۱

حقوق مدیران و مقامات برای سال 97 افزایش نمی یابد