یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۰۹

حق السکوت ترامپ به یک بازیگر زن برای عدم افشای روابط نامشروع