سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۳

حق السکوت ترامپ به یک بازیگر زن برای عدم افشای روابط نامشروع