شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۶

حق السکوت ترامپ به 100 زن برای جلوگیری از افشاگری های جنسی