شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۱

حق السکوت ترامپ به 100 زن برای مخفی نگهداشتن روابط نامشروع فاش شد