یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۴

حق السکوت ترامپ به 100 زن برای مخفی نگهداشتن روابط نامشروع فاش شد