یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۱۴

حق السکوت 130 هزار دلاری وکیل رئیس جمهور آمریکا برای حفظ آبروی ترامپ