سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۴

حق السکوت 130 هزار دلاری وکیل رئیس جمهور آمریکا برای حفظ آبروی ترامپ