یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۷

حماس برای مذاکرات تبادل اسرا با میانجیگری طرف ثالث آمادگی دارد