جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۳۹

حمایت از حضور دانش بنیان ها در 50 نمایشگاه های بین المللی