چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۱۲

حمایت ترامپ از تولید داخلی پررنگ تر است