شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۰۰

حمله انتحاری در میدان عدن شهر کاظمین آمار اولیه 15 شهید و زخمی هیچ زائر ...