شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۳۹

حوادث خبرساز جهان از نگاه دوربین رویترز