جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۵۱

حوزه گردشگری امروز درآمدزایی مناسبی ندارد گردشگری با افزایش عوارض خروج از کشور رونق نمی گیرد

1. اخبار استان ها - ostanha.tabnak.ir

در حالی که برنج کشاورزان زحمتکش از سال گذشته همچنان در انبارهای شالیکاری خاک می خورد ...