سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۶

حوزه گردشگری امروز درآمدزایی مناسبی ندارد گردشگری با افزایش عوارض خروج از کشور رونق نمی گیرد