یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۱۶

حوزه گردشگری امروز درآمدزایی مناسبی ندارد گردشگری با افزایش عوارض خروج از کشور رونق نمی گیرد