چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۵۵

خبرگزاری فرانسه: ارتش سوریه وارد منطقه حموریه در غوطه شرقی شد