شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۱۶

خداحافظی رایان میسون از دنیای فوتبال به دلیل مصدومیت در 26 سالگی