سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۰۵

خداوند برای هدایت انسان ها هرگز به زور متوسل نمی شود