شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۲

خدمات درمانی مناسبی به اهالی جزیره خارگ ارائه شود