یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۰۲

خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از رژیم صهیونیستی