یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۰۳

خروج امریکا از برجام شکست بزرگی برای نظام استکباری است