یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۰۹

خروج بیش از 160 هزار متر مربع زمین های دولتی از دست متصرفان