سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۰

خروج ترامپ از برجام، رویای نیروگاه های هسته ای عربستان را بر باد داد؟