دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۹

خروج تروریست های مسلح از ناحیه ای در نزدیکی دمشق