دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۱۷

خروش مردم روزه دار پاکدشت در حمایت از مردم فلسطین