دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۵

خشم تیلرسون از اخراجش توسط ترامپ