چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۵

خشم تیلرسون از اخراجش توسط ترامپ