شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۷

خشم مردم غزه از بستن شدن گذرگاه کرم ابو سالم