یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۷

خشم مردم غزه از بستن شدن گذرگاه کرم ابو سالم