چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۳۳

خطای استراتژیک عرضه در بازار مسکن