چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۷

خطای استراتژیک عرضه در بازار مسکن