شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۹

خطای استراتژیک عرضه در بازار مسکن