سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۶

خطبه های نماز جمعه شهرستان های آذربایجان شرقی