دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۳۷

خلأ توجه به مسائل فرهنگی در جنوب سمنان کاملاً مشهود است