جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۴۲

خلأ توجه به مسائل فرهنگی در جنوب سمنان کاملاً مشهود است