سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۳

خون بند ناف نوزاد، نجات بخش سرطان دختر 12 ساله