سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۵

خون های ریخته شده در فلسطین، ملت مظلوم فلسطین را یکپارچه می کند