چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۲۰

خیانت عربستان به جهان اسلام آشکارا صورت نمی گیرد سعودی ها به حمایت های ...