دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۳

دادگاه آلمان استفاده فیسبوک را از داده های شخصی کاربران غیرقانونی اعلام کرد