یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۸

دارندگان کنسول XBOX خوشحال باشند که به Dolby Vision مجهز شده اند