پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۳:۰۳

دانشجویان و دانش آموختگان باید بتوانند علم را به ثروت تبدیل کنند