شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۳۴

دانشجوی تیرانداز دانشگاه یزد به المپیاد کشوری صعود کرد