چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۵

دانشجوی تیرانداز دانشگاه یزد به المپیاد کشوری صعود کرد