سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۳۱

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز جزو چهار واحد برتر کشور است