چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۱۷

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، میزبان همایش ارتباطات و روابط عمومی